Zarezerwuj miejsce online!

CZYTAJ WIĘCEJ
Pierwszy semestr nauki gratis!

Pierwszy semestr nauki gratis!

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!

Prace konkursowe można wysyłać do 23 września 2019 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
organizacja rozrywki
 
 

 

Zawód: TECHNIK REALIZACJI NAGŁOŚNIEŃ

System nauczania: zaoczny (sobota/niedziela dwa razy w miesiącu)

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Ilość godzin: 700

Oddział: Wrocław, Poznań, Warszawa, Katowice

 

Oferta Dwuletniej Policealnej Szkoły Realizacji Nagłośnień adresowana jest do osób zainteresowanych zdobyciem atrakcyjnego zawodu oraz profesjonalnych umiejętności w zakresie realizacji nagłośnień. W szkole uczą doświadczeni wykładowcy, specjaliści z branży. Zajęcia odbywają się w specjalistycznych pracowniach i studiach nagrań. Słuchacze mają zagwarantowany dostęp do  profesjonalnego sprzętu i oprogramowania. Praktyki zawodowe odbywają się m.in.: w agencjach koncertowych i eventowych, instytucjach kultury, firmach producenckich.
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: konfigurowania systemów scenicznych; obsługiwania systemów scenicznych; konfigurowania systemów nagłośnieniowych; obsługiwania systemów nagłośnieniowych.
 
Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Urzędów Miast: Wrocławia, Poznania, Katowic oraz Warszawy. Posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje podstawy programowe MEN. Nauka w szkole zakończona jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem tytułu technika.
 
Słuchacze mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji zawodowych: obsługa sceny i realizacja nagłośnień oraz uzyskania tytułu technika realizacji nagłośnień.

 

Program nauczania obejmuje m.in. poniższe przedmioty:

 • Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień
 • Zasady obsługi sceny
 • Przygotowanie urządzeń oraz oprogramowania do obsługi sceny
 • Konfiguracja sceny
 • Dobór urządzeń dźwiękowych do realizacji nagłośnienia
 • Integracja systemów nagłośnieniowych z zewnętrznymi systemami scenicznymi
 • Instalacja i korekta systemów nagłośnieniowych
 • Wykonywanie nagłośnienia plenerowego, estradowego i teatralnego
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język angielski zawodowy
 • Podstawy przedsiębiorczości

Dlaczego warto nas wybrać?

 • zajęcia w specjalistycznych pracowniach,
 • dostęp do nowoczesnego sprzętu i oprogramowania,
 • duża ilość zajęć praktycznych,
 • cykliczne eventy Szkół Artystycznych ROE - Scena Artystyczna dla najlepszych słuchaczy z danego kierunku.

Kto prowadzi zajęcia ze słuchaczami?
Informacje o naszej kadrze można znaleźć na stronie w części O SZKOŁACH – KADRA.

 

Co po zakończeniu nauki?
Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą prowadzić własną działalność oraz podjąć pracę przy realizacji nagłośnień m.in.: przy organizacji  imprez plenerowych, koncertów,  spektakli teatralnych, imprez sportowych, w studiach nagrań.

Wpisowe: 0 zł
 • Cena: 310 zł x 18 m-cy. Pierwszy semestr gratis!
 • cena jest niezmienna przez cały okres trwania nauki
 • Co zawarte jest w opłacie miesięcznej?
 • - udział w zajęciach według grafiku,
 • - legitymacja
 • - zaświadczenia do ZUS,
 • - dświadectwo ukończenia szkoły policealnej,
 • - egzaminy semestralne
 • - egzaminy poprawkowe
 • - egzaminy zawodowe z kwalifikacji AUD.06 i AUD.07
 • Czy za coś dodatkowo będę musiał/a płacić?
 • Od słuchaczy regulujących opłaty miesięczne w terminie nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.