BEZPŁATNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE

BEZPŁATNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE

CZYTAJ WIĘCEJ
O przyjęciu do Rocznego Studium oraz Dwuletniej Szkoły prowadzonych przez Regionalny Ośrodek Edukacji decyduje kolejność zgłoszeń. Nie obowiązują ograniczenia wiekowe.
Nie pobieramy opłaty wpisowej. 
 
Zapraszamy!

 

Przedłużamy rekrutację.
Są jeszcze wolne miejsca na wybrane kierunki!
 
 
 

Wymagane dokumenty do Rocznego Studium i Dwuletniej Szkoły
(poza kierunkami: Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej oraz Realizacja Dźwięku)

Podanie o przyjęcie do Rocznego Studium / Dwuletniej Szkoły  
 - podanie do pobrania w wersji pdf  
 - podanie do pobrania w wersji word  
Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej  
2 zdjęcia  
 

Wymagane dokumenty na kierunki: Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej oraz Realizacja Dźwięku

Podanie o przyjęcie do Dwuletniej Szkoły  
 - podanie do pobrania w wersji pdf  
 - podanie do pobrania w wersji word  
Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej  
2 zdjęcia  
Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki, skierowanie dostępne w sekretariacie ROE  

 

 

Sprawdź cennik


Zapoznaj się z FAQ