Zarezerwuj miejsce online!

Zarezerwuj miejsce online!

REKRUTACJA 2020

CZYTAJ WIĘCEJ
realizacja-dzwieku
 

Zawód: TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ

System nauczania: zaoczny (sobota/niedziela dwa razy w miesiącu)

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Ilość godzin: 700

Oddział: Wrocław, Poznań, Warszawa, Katowice

 
Oferta Dwuletniej Policealnej Szkoły Realizacji Nagrań adresowana jest do osób zainteresowanych zdobyciem atrakcyjnego zawodu oraz profesjonalnych umiejętności w zakresie realizacji nagrań. W szkole uczą doświadczeni wykładowcy, specjaliści z branży. Zajęcia odbywają się w specjalistycznych pracowniach i studiach nagrań. Słuchacze mają zagwarantowany dostęp do  profesjonalnego sprzętu i oprogramowania. Praktyki  zawodowe odbywają się m.in. w telewizji, rozgłośniach radiowych i firmach producenckich. Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: wykonywania montażu materiału dźwiękowego; przetwarzania i archiwizacji materiału dźwiękowego; rejestrowania materiału dźwiękowego; wykonywania postprodukcji materiału dźwiękowego; wykorzystania systemu MIDI.
Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Urzędów Miast: Wrocławia, Poznania, Katowic oraz Warszawy. Posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje podstawy programowe MEN. Nauka w szkole zakończona jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem tytułu technika.
 
Słuchacze mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji zawodowych: realizacja nagrań dźwiękowych i montaż dźwięku oraz uzyskania tytułu technika realizacji nagrań.

 

Program nauczania:

  • Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień
  • Przygotowanie do rejestracji dżwięku
  • Mikrofonizacja i odbiór sygnałów bezpośrednich
  • Rejestracja dżwięku
  • Edycja zarejestrowanego materiału dżwiękowego
  • Authoring dżwięku
  • Archiwizacja dżwięku
  • Miksowanie dżwięku
  • Przetwarzanie dżwięku
  • Obsługa urządzeń, oprogramowania i instrumentów systemu MIDI
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Język angielski zawodowy
  • Podstawy przedsiębiorczości

Dlaczego warto nas wybrać?

  • zajęcia w specjalistycznych pracowniach i studiach nagrań,
  • dostęp do nowoczesnego sprzętu i oprogramowania,
  • duża ilość zajęć praktycznych,
  • cykliczne eventy Szkół Artystycznych ROE - Scena Artystyczna dla najlepszych słuchaczy z danego kierunku.

Kto prowadzi zajęcia ze słuchaczami?

Informacje o naszej kadrze można znaleźć na stronie w części O SZKOŁACH – KADRA.

 

Co po zakończeniu nauki?
Absolwenci szkoły mogą zdawać egzaminy dające uprawnienia w zawodzie technik realizacji nagrań.
Po ukończeniu szkoły mogą prowadzić własną działalność oraz podjąć pracę przy realizacji nagrań i montażu dźwięku m.in.: w  radio, telewizji, firmach producenckich, teatrze, agencjach artystycznych i reklamowych, przy organizacji  imprez i festiwali.

Wpisowe: 0 zł
  • Cena: 410 zł x 24 m-ce.
  • cena jest niezmienna przez cały okres trwania nauki
  • Co zawarte jest w opłacie miesięcznej?
  • - udział w zajęciach według grafiku,
  • - legitymacja
  • - zaświadczenia do ZUS,
  • - świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
  • - egzaminy semestralne
  • - egzaminy poprawkowe
  • - egzaminy zawodowe z kwalifikacji AUD.08 i AUD.09
  • Czy za coś dodatkowo będę musiał/a płacić?
  • Od słuchaczy regulujących opłaty miesięczne w terminie nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.