Ostatnie wolne miejsca!

Ostatnie wolne miejsca!

ZAREZERWUJ MIEJSCE ONLINE!

CZYTAJ WIĘCEJ
Konkurs zakończony!

Konkurs zakończony!

CZYTAJ WIĘCEJ
GRAFIKA KOMPUTEROWA ONLINE nowość

GRAFIKA KOMPUTEROWA ONLINE nowość

CZYTAJ WIĘCEJ
KURS

KURS "Self-Tape i elementy aktorstwa ekranowego - czyli tworzenie materiałów wideo na potrzeby castingów"

Zajęcia online!

CZYTAJ WIĘCEJ
produkcja filmowa

 

 

Zawód: ASYSTENT KIEROWNIKA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ

System nauczania: zaoczny (sobota/niedziela dwa razy w miesiącu)

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Ilość godzin: 700

Oddział: Wrocław, Poznań, Warszawa, Katowice

 

Dwuletnia Szkoła Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej to atrakcyjna oferta dla osób o predyspozycjach organizatorskich, zainteresowanych zdobyciem wyjątkowego zawodu i ,w przyszłości, pracą na planie filmowym lub telewizyjnym. Program zajęć obejmuje  przedmioty, które przygotowują słuchaczy  do  planowania, kosztorysowania, koordynowania i rozliczania produkcji filmowej i telewizyjnej. Słuchacze nabywają również umiejętności w zakresie współpracy m.in.: z reżyserami, scenarzystami, operatorami, montażystami, scenografami, realizatorami obrazu i dźwięku. Kadrę wykładowców stanowi grupa doświadczonych praktyków, z których większość pracuje na co dzień na planach filmowych, w firmach producenckich i dużych stacjach telewizyjnych.
 
 
Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Urzędów Miast: Wrocławia, Poznania, Katowic oraz Warszawy. Posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje podstawy programowe MEN. Nauka w szkole zakończona jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem tytułu technika.

 

Program nauczania obejmuje m.in. poniższe przedmioty:

 • Podstawy produkcji filmowej i telwizyjnej.
 • Planowanie produkcji filmowej i telewizyjnej.
 • Opracowywanie dokumentacji produkcji audiowizualnej i kosztorysu.
 • Organizowanie produkcji zgodnie z harmonogramem i wymogami jakośći artystycznej i technicznej.
 • Koordynacja prac związanych z postprodukcją i zakończeniem realizacji.
 • Podstawy przedsiębiorczości (e-learning).
 • Język angielski zawodowy (e-learning).
 • BHP (e-learning).
 • Praktyka zawodowa.

W ramach programu nauczania, wybrane zajęcia realizowane są w formie e-learning, z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania ROE.
W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, program zajęć realizowany jest  w formie e-learning, z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania ROE.
Posiadamy odpowiednie narzędzia, wykwalifikowaną kadrę oraz doświadczenie w zakresie zdalnego nauczania.

 

Dlaczego warto nas wybrać?

 • praktyki zawodowe,
 • atrakcyjny program nauczania,
 • cykliczne eventy Szkół Artystycznych ROE - Scena Artystyczna dla najlepszych słuchaczy z danego kierunku.

Kto prowadzi zajęcia ze słuchaczami?
Informacje dotyczące kadry można znaleźć na stronie w części O SZKOŁACH – KADRA.


Co po zakończeniu nauki?

Nasi absolwenci mogą podjąć prace m.in. telewizji, firmach producenckich, teatrze, agencjach artystycznych i reklamowych, przy organizacji imprez i festiwali.

 

Wpisowe: 0 zł
 • Cena: 410 zł x 24  m-ce
 • cena jest niezmienna przez cały okres trwania nauki
 • Co zawarte jest w opłacie miesięcznej?
 • - udział w zajęciach według grafiku,
 • - legitymacja,
 • - zaświadczenia do ZUS,
 • - świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
 • - egzaminy semestralne,
 • - egzaminy poprawkowe,
 • - egzaminy zawodowe z kwalifikacji AUD.01
 • Czy za coś dodatkowo będę musiał/a płacić?
 • Od słuchaczy regulujących opłaty miesięczne w terminie nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.