Ostatnie wolne miejsca!

Ostatnie wolne miejsca!

ZAREZERWUJ MIEJSCE ONLINE!

CZYTAJ WIĘCEJ
Konkurs zakończony!

Konkurs zakończony!

CZYTAJ WIĘCEJ
GRAFIKA KOMPUTEROWA ONLINE nowość

GRAFIKA KOMPUTEROWA ONLINE nowość

CZYTAJ WIĘCEJ
KURS

KURS "Self-Tape i elementy aktorstwa ekranowego - czyli tworzenie materiałów wideo na potrzeby castingów"

Zajęcia online!

CZYTAJ WIĘCEJ
aktorstwo

 

Specjalność: AKTORSTWO

System nauczania: zaoczny (sobota/niedziela dwa razy w miesiącu)

Czas trwania nauki: 1 rok

Ilość godzin: 220

Oddział: Wrocław, Poznań, Warszawa, Katowice

 ikonka film Dlaczego ROE

 

Film autorstwa Słuchaczy Studium Aktorstwa we Wrocławiu „Dlaczego ROE?”

 

 

Roczne Studium  Aktorstwa ROE  to atrakcyjna propozycja kształcenia, w formie kursu doskonalenia umiejętności, adresowana dla osób pełnoletnich, zainteresowanych nabyciem i pogłębieniem praktycznych umiejętności w zakresie aktorstwa. Krótka forma (jeden rok szkolny) nauki przy równoczesnej dużej ilości godzin zajęć, jest optymalnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy w szybkim czasie chcieliby rozwinąć swoje kompetencje zawodowe.
 
Zajęcia, w formie warsztatów, prowadzone są przez aktorów oraz artystów posiadających wieloletnie doświadczenie w branży teatralnej, filmowej i telewizyjnej. W trakcie nauki słuchacze poznają podstawy aktorstwa oraz sztukę autoprezentacji podczas wszelkiego rodzaju castingów. Będą mieli okazję współpracować ze słuchaczami innych kierunków Szkół Artystycznych ROE: m.in.: Scenografii i Kostiumografii, Charakteryzacji oraz Realizacji Nagrań - w studio nagrań. W ramach pracy dyplomowej słuchacze wezmą udział w  publicznym pokazie etiudy/spektaklu.
 
Słuchacze Rocznego Studium Aktorstwa, po zakończeniu całego cyklu nauczania i obronie pracy dyplomowej, otrzymają zaświadczenie o  ukończeniu kursu, wydane na podstawie§22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652) oraz dyplom  ( w języku polskim i angielskim), na którym będą wypisane nazwy wszystkich przedmiotów zrealizowanych w ramach zajęć wraz z ilością godzin.

 

Program nauczania:

 •  Praca nad tekstem i kultura żywego słowa.
 •  Podstawowe zdania aktorskie i sceny improwizowane.
 •  Świadomość ciała i podstawy ruchu scenicznego.
 •  Impostacja głosu i warsztaty wokalne.
 •  Realizacja scen z utworów dramatycznych.
 •  Podstawy aktorstwa filmowego i casting.
 •  Warsztaty - projekt dyplomowy / Etiuda.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, program zajęć realizowany jest  w formie e-learning, z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania ROE.

Posiadamy odpowiednie narzędzia, wykwalifikowaną kadrę oraz doświadczenie w zakresie zdalnego nauczania.

 

Dlaczego warto nas wybrać?

 • zajęcia są prowadzone przez aktorów oraz artystów posiadających wieloletnie doświadczenie w branży teatralnej, filmowej i telewizyjnej,
 •  autorski program nauczania - warsztatowa forma prowadzonych zajęć,
 •  cykliczne eventy Regionalnego Ośrodka Edukacji - Scena Artystyczna dla najlepszych słuchaczy z danego kierunku,

Kto prowadzi zajęcia ze słuchaczami?
Informacje o naszej kadrze można znaleźć na stronie w części O SZKOŁACH – KADRA.

 

Co po zakończeniu nauki?
Nasi absolwenci mogą podjąć prace między innymi: w filmie, teatrze, telewizji i reklamie.

 

 

 

 

Wpisowe: 0 zł
 • Cena: 360 zł x 12 m-cy
 • cena jest niezmienna przez cały okres trwania nauki
 • Co zawarte jest w opłacie miesięcznej?
 • - udział w zajęciach według grafiku,
 • - zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na druku MEN,
 • - dyplom w języku polskim i angielskim,
 • - zaliczenia (obrona pracy dyplomowej)
 • Czy za coś dodatkowo będę musiał/a płacić?
 • Od słuchaczy regulujących opłaty miesięczne w terminie nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.

 

 

 

     Studium Aktorstwa - wybrane wydarzenia