Ostatnie wolne miejsca!

Ostatnie wolne miejsca!

ZAREZERWUJ MIEJSCE ONLINE!

CZYTAJ WIĘCEJ
Konkurs zakończony!

Konkurs zakończony!

CZYTAJ WIĘCEJ
GRAFIKA KOMPUTEROWA ONLINE nowość

GRAFIKA KOMPUTEROWA ONLINE nowość

CZYTAJ WIĘCEJ
KURS

KURS "Self-Tape i elementy aktorstwa ekranowego - czyli tworzenie materiałów wideo na potrzeby castingów"

Zajęcia online!

CZYTAJ WIĘCEJ

taniec baner

 

 

Specjalność: TANIEC

System nauczania: zaoczny (sobota/niedziela dwa razy w miesiącu)

Czas trwania nauki: 1 rok

Ilość godzin: 220

Oddział: Wrocław, Poznań, Warszawa, Katowice

 

Roczne Studium Tańca ROE to atrakcyjna propozycja kształcenia, w formie kursu doskonalenia umiejętności, adresowana dla osób pełnoletnich. Krótka forma (jeden rok szkolny) nauki przy równoczesnej dużej ilości godzin zajęć, jest optymalnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy w szybkim czasie chcieliby rozwinąć swoje kompetencje zawodowe.
Oferta skierowana jest do osób, których pasją jest taniec, zainteresowanych pogłębieniem umiejętności w zakresie różnych technik tanecznych oraz zdobyciem kompetencji w obszarze choreografii i pedagogiki tańca. Zajęcia mają charakter praktyczny. Prowadzone są przez doświadczonych tancerzy, choreografów oraz pedagogów tańca i baletu.
Słuchacze Rocznego Studium Tańca po zakończeniu całego cyklu nauczania i obronie pracy dyplomowej otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydane na podstawie §22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652) oraz dyplom ( w języku polskim i angielskim), na którym będą wypisane nazwy wszystkich przedmiotów zrealizowanych w ramach zajęć wraz z ilością godzin.

 

Program nauczania:

 • Taniec klasyczny z elementami baletu.
 • Metodyka prowadzenia zajęć tanecznych.
 • Podstawy choreografii.
 • Trening ogólnorozwojowy dla tancerzy.
 • Podstawy performansu i improwizacji w tańcu.
 • Nowoczesne formy taneczne.
 • Taniec współczesny.
 • Warsztat - projekt dyplomowy.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, program zajęć realizowany jest  w formie e-learning, z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania ROE.

Posiadamy odpowiednie narzędzia, wykwalifikowaną kadrę oraz doświadczenie w zakresie zdalnego nauczania.

 

Dlaczego warto nas wybrać?

 • profesjonalna, doświadczona  kadra,
 • odpowiednia baza dydaktyczna dostosowana do specyfiki kierunku,
 • autorski program nauczania - warsztatowa forma prowadzonych zajęć,
 • cykliczne eventy Szkół Artystycznych ROE - Scena Artystyczna dla najlepszych słuchaczy z danego kierunku.

Kto prowadzi zajęcia ze słuchaczami?
Informacje o naszej kadrze można znaleźć na stronie w części O SZKOŁACH – KADRA.


Co po zakończeniu nauki?

Nasi absolwenci mogą pracować w  instytucjach kulturalnych, w charakterze instruktora lub choreografa oraz realizować się w samodzielnej pracy.

 

Wpisowe: 0 zł
 • Cena: 360 zł x 12 m-cy
 • cena jest niezmienna przez cały okres trwania nauki
 • Co zawarte jest w opłacie miesięcznej?
 • - udział w zajęciach według grafiku,
 • - zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na druku MEN,
 • - dyplom w języku polskim i angielskim,
 • - zaliczenia (obrona pracy dyplomowej).
 • Czy za coś dodatkowo będę musiał/a płacić?
 • Od słuchaczy regulujących opłaty miesięczne w terminie nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.